تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط ضد دردها و مسکن ها نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح محیط  ضد دردها و مسکن ها ی نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

محیط داروهای ضد درد نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل موضوعات  ایارجات، افیون، پادزهر، بنادق البزور، مسهلات، تریاقات، مهزلات، نسخ، نقوعات ، دواجات  که در شکل ذیل نمایش داده شده و با کلیک روی هر کدام از موضوعات و ارد محیط نمایش لیست موضوعات و نمایش اطلاعات مربوط  میشوید .

 i 

 

تصویر محیط نمایش موضوعات فوق

تصویر ذیل نمایش موضوعات از منوی محیط مسکن و ضد درد  نرم افزار قرابادین کبیر به نمایش در آمده همانطور که مشاهده میفرمائید این محیط مجهز به جستجو  و لیست مطالب و کادر نمایش اطلاعات لیست موضوعات و ابزارهائی همچون بزرگنائی و کوچک نمائی مطالب و  چاپ و سایر ابزارها از جمله پخش موسیقی سنتی میباشد.