تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط مفردات حیوانی نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی

شرح محیط حیوانی  نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

شکل ذیل محیط نمایش لیست مفردات حیوانی میباشد که با اقتباس از نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی تهیه و تنظیم گردیده همانطور که ملاحظه

میفرمائید این محیط شامل قابلیت هائی همچون جستجو ، چاپ ، نمایش بزرگنمائی قابل دید و مطالعه سهل تر مطلب و نمایش تصویر هریک از مفردات ،

 نمایش مشخصات مزاج ، اسامی مشابه ، خواص درمانی و ماهیت مفردات معدنی به تفکیک هریک از لیست مفردات. 

توجه : در محیط ذیل کادرهای جستجو و تصاویر قابلیت جابجائی و حرکت و خروج از محیط را دارند .