تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط مفردات گیاهی نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی

شرح محیط مفردات گیاهی نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

شکل ذیل محیط نمایش لیست مفردات گیاهی میباشد که با اقتباس از نسخه خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی تهیه و تنظیم گردیده همانطور که ملاحظه

میفرمائید این محیط شامل قابلیت هائی همچون جستجو ، چاپ ، نمایش بزرگنمائی قابل دید و مطالعه سهل تر مطلب و نمایش تصویر هریک از مفردات ،

 نمایش مشخصات مزاج ، اسامی مشابه ، خواص درمانی و ماهیت مفردات به تفکیک هریک از لیست مفردات.

توجه : در محیط ذیل کادرهای جستجو و تصاویر قابلیت جابجائی و حرکت و خروج از محیط را دارند .