تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط اشربه ها و نوشیدنی ها نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح محیط  اشربه ها و نوشیدنی ها نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

محیط  اشربه ها و نوشیدنی ها نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل موضوعات  انوش داروها، اشربه و شرابات ، عرقیات، سکنجبینات، درباره، مفرحات که در شکل ذیل نمایش داده شده و با کلیک روی هر کدام از موضوعات و ارد محیط نمایش لیست موضوعات و نمایش اطلاعات مربوط  میشوید .

 

 

 تصویر محیط نمایش موضوعات فوق

تصویر ذیل نمایش موضوعات از منوی محیط  اشربه ها و نوشیدنی ها نرم افزار قرابادین کبیر به نمایش در آمده همانطور که مشاهده میفرمائید این محیط مجهز به جستجو  و لیست مطالب و کادر نمایش اطلاعات لیست موضوعات و ابزارهائی همچون بزرگنائی و کوچک نمائی مطالب و  چاپ و سایر ابزارها از جمله پخش موسیقی سنتی میباشد.