تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط آرامش بخش و بخورات نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح محیط  آرامش بخش و بخورات نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

محیط داروهای آرامش بخش های نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل موضوعات  اغالی، ادهان، بخورات، انکباب، عطوسات، اطریفات، قطورات، عطریات، نطولات، کمادات که در شکل ذیل نمایش داده شده و با کلیک روی هر کدام از موضوعات و ارد محیط نمایش لیست موضوعات و نمایش اطلاعات مربوط  میشوید .

 i 

 

تصویر محیط نمایش موضوعات فوق

تصویر ذیل نمایش موضوعات از منوی محیط  آرامش بخش های نرم افزار قرابادین کبیر به نمایش در آمده همانطور که مشاهده میفرمائید این محیط مجهز به جستجو  و لیست مطالب و کادر نمایش اطلاعات لیست موضوعات و ابزارهائی همچون بزرگنائی و کوچک نمائی مطالب و  چاپ و سایر ابزارها از جمله پخش موسیقی سنتی میباشد.